Alberta launches vaccine lottery with million-dollar prizes to encourage uptake

EDMONTON — Alberta is launching a multimillion-dollar lottery in a bid to encourage … Continue reading Alberta launches vaccine lottery with million-dollar prizes to encourage uptake